08. 12. 2014

Pravda o bytě bývalého tajemníka úřadu Brno-střed

Další díl z diskreditačního seriálu Žít Brno a Mladé fronty dnes s názvem „Za všechno může Šťástka, neboli minulé vedení Brna-střed“, popisuje velmi zkresleně, neúplně a dílem nepravdivě případ bytu bývalého tajemníka úřadu Stanislava Pšeji.

Žít Brno, respektive jeho tisková mluvčí Jana Ustohalová z MF Dnes nabízí tento šokující příběh: Po volbách se dosluhující starosta Šťástka rozhodl odměnit svého tajemníka, narychlo mu ze své úrovně přidělil obecní byt, zajistil jeho odprodej z majetku města a ještě mu vše stihl před odchodem z radnice podepsat, samozřejmě za levnou a velmi výhodnou cenu. Či chcete-li – tajemník po volbách ukradl městu byt, starosta mu v tom pomohl a obé poté utekli z radnice.

Dlouhodobá mystifikace a šíření nepravdivých informací ze strany Žít Brna je věcí známou, stejně jako dlouhodobé neobjektivní zpravodajství brněnské redakce Mladé fronty. Příběh tajemníkova bytu je ale už za hranou a spíš připomíná rukopis bulvárních plátků typu Blesk či Rytmus života. Redaktorka Ustohalová ve své facebookové komunikaci s členy Žít Brna uvádí, že je výsledkem její investigativní novinářské práce. Bývá obvyklé, že si novinář, má-li takovouto ambici, opatří veškeré informace a o nich následně informuje. Paní Ustohalová se však tímto netrápila. Vlastně to chápu. Při našem společném rozhovoru před pár dny mi sama přiznala, že někteří politici z hnutí Žít Brno, především jeho šedá eminence Svatopluk Bartík, na ní vytrvale vyvíjejí nátlak, aby psala o věcech, které po ní Žít Brno chce. A že je těžké tomuto tlaku odolávat. Evidentně se jí to nedaří.

Jaké jsou tedy souvislosti spojené s prodejem bytu bývalému tajemníkovi?

Byt tajemníkovi NEBYL přidělen z úrovně radnice. Ani Šťástkou, ani žádnou komisí či vedoucím bytového odboru, jak uvádí současný starosta Landa z Žít Brno. Tajemník v něm žije již 13 let.

Toto vyjádření současného starosty jen dokazuje jeho nekompetentnost a to, že asi dodnes neví, kde se to vlastně ocitl. Byty totiž dle Pravidel pro pronájem bytů v majetku města, schválených Zastupitelstvem města Brna, přiděluje výhradně Rada příslušné městské části. Je smutné, že to starosta největší brněnské městské části neví, paní Ustohalovou z této neznalosti nepodezřívám. Ta to jen pouze ve svém článku zatajila. Stejně tak i to, že tajemník Pšeja v tomto bytě bydlí už do roku 2001, tedy 13 let. A byt nezískal přidělením od Brna-střed, ale na základě výměny bytů, tedy smluvní cestou z předchozím nájemníkem tak, jak to umožňuje zákon.

Pokud má být starosta Landa zároveň předsedou bytové komise Rady MČ Brno-střed jak se proslýchá, jeho neznalost a nekompetentnost bude o to absurdnější.

Prodej domů a bytů v Brně probíhá na základě Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v majetku města Brna. Prodej bytů domě Solniční 8 schválilo Zastupitelstvo města Brna i Zastupitelstvo Brna-střed. Všech bytů, nikoli jen byt bývalého tajemníka. Na Zastupitelstvu Brna-střed pro pět prvních kupních smluv hlasovalo 36 zastupitelů, nikdo nebyl proti. Prodej podpořila i opozice, tedy i členové současného vedení Brna-střed (např. stávající 1.místostarostka Dumbrovská z KDU-ČSL, místostarostka Flamiková ze Strany Zelených a otec Matěje Hollana, zastupitel za Zelené Jan Hollan). Další kupní smlouvy k projednání do zastupitelstva míří.

Prodej městských domů i bytů probíhá v Brně od půlky devadesátých let. Prodalo jich tisíce. Jen v posledním roce bylo zastupitelstvem rozhodnuto o prodeji desítek domů a stovek bytů. A to i v centru města. Ne všechny návrhy na prodej zastupitelstvem prošly, často hlasy ODS a TOP 09 nestačily. Doporučovány byly k prodeji jak celé domy, tak bytové jednotky v domech, kde již v minulosti k prodeji bytů došlo. A také domy v centru města s nebytovými prostorami, kde Zastupitelstvo město rozhodlo o tom, že byty budou prodány nájemníkům a nebytový prostor a výnosy z něj plynoucí, zůstane v majetku města. Prodej domů Solniční 8 z těchto městem stanovených pravidel nevybočuje.

Kupní cena prodávaných bytů a domů vychází z městem schválených Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor. Ceny stanovené těmito pravidly a rozhodnutím zastupitelstva města jsou dlouhodobě známé a prodávané byty a domy tyto pravidla respektují. I cena bytu tajemníka Pšeji z nich vycházela. V žádném případě tak o ceně nerozhoduje starosta, jak se snaží čtenářům podsunout redaktorka Ustohalová. Jak kupní smlouvu, tak i cenu tajemníkova bytu, vycházející u uvedených pravidel, schválilo Zastupitelstvo MČ Brno-střed a hlasovalo pro ni 36 zastupitelů, včetně těch uvedených výše.

Pravidla jasně určují způsob stanovení kupní ceny prodávaného domu i bytu. Cenu následně schvalují orgány města, netvoří ji tedy starosta od stolu v kanceláří, jak se čtenářům snaží paní Ustohalová vnutit.

Tohle jsou tedy fakta. Dokládám je usneseními zastupitelstva města a městské části, i hlasováním zastupitelů. Kdo se bude chtít nad celou věcí zamyslet má možnost. Je evidentní, že prodej bytu bývalému tajemníkovi byl řádně schválen a to za podmínek, stanovených městem. Podle paní Ustohalové si měl tajemník asi říci následující – byt užívám legálně, bydlím zde již 13 let, ale nyní, když jde dům do prodeje, byt městu vrátím, protože jsem tajemník městské části a na sebe pravidla platící pro všechny vztáhnout nemohu. Zatím ale platilo, že pravidla pro všechny platí. Třeba to teď bude jinak.  

 _____________________________________________________________

Pravidla prodeje domů a bytů v Brně:

Pravidla prodeje domů.docx

Usnesení Zastupitelstva města:

Usnesení Zastupitelstva města Brna.jpg

Usnesení Zastupitelstva MČ Brno-střed:

Usnesení Zastupitelstva MČ Brno-střed.jpg

Protokol o hlasování Zstupitelstva MČ Brno-střed:

Hlasování Zastupitelstva MČ Brno-střed ke 12 bodům, kterými se schvaloval prodej 16 byt.jednotek.jpg

Baví mě dávat věcem a místům smysl. A dělat Brno spolu s Vámi příjemnějším.

Mgr. Libor Šťástka 

občan a zastupitel města Brna a MČ Brno-střed