11. 12. 2014

Konalo se druhé zastupitelstvo Brna-střed. A Žít Brno opět mimo zákon

Druhé v novém období, poslední v tomto roce. Včerejší zastupitelstvo přineslo několik momentů, jejichž realita tvrdě naráží na volební program a celý smysl hnutí Žít Brno, neboli hnutí „Dobra“.

Včerejší výsledek ve zkratce:

* Žít Brno přesunulo v rozpočtu na příští rok 13 mil. Kč určených pro sport na rekonstrukci kanceláří nového vedení

* Schválen nejvyšší počet placených vládnoucích politiků v historii Brna-střed a dvěma politikům schváleny vyšší odměny, než umožňují zákony České republiky

* Paradox večera – Zelení, včetně Andera, Závodského a Flamikové, nepodpořili rozšíření parku na Kraví hoře

* Zatím, pouze o 3 hlasy, neodvolána z Finančního výboru Brna-střed zastupitelka Tuřan Hana Kašpaříková

A něco málo podrobností:

Kanceláře politiků za 13 mil, sportoviště nic

Rozpočet navržený úřadem nové vedení převzalo a udělalo jen pár změn, jednu však dost podivnou. Žít Brno prosadilo použití více než 13 mil. Kč určených pro sport na zvelebení svých kanceláří a úpravy radnice. Přitom odbory úřadu požadovaly pouze 1 mil. Toto čistě politické rozhodnutí má svůj důvod. O tom, že se úroveň kanceláří starostovi a dalším členům nového vedení nelíbí, informovalo Žít Brno veřejnost hned po svém nástupu na úřad. Na Finančním výboru zastupitelstva před pár týdny přichází pan starosta Landa a paní Kašpaříková z Tuřan s návrhem, že fond oprav radnice potřebuje výrazně posílit. Že na to padne 13.700.000,- Kč, ale nečekal asi nikdo.

Obětí tohoto přesunu jsou sportoviště pro veřejnost. Finance byly původně určené na vybudování curlingové haly při zimním stadiónu na Úvoze. Projekt pro vybudování curlingu byl připraven minulým vedením Brna-střed a měl přispět k rozšíření možnosti sportování v městské části, trávení voleného času dětí a mládeže, jakož i zázemí pro stále více oblíbený sport.

Ze strany některých koaličních zastupitelů včera zaznělo stanovisko, že investici do curlingu nepodpoří. Dobrá, namítá opozice, pojďme je dát do něčeho, co má smysl pro lidi a ne do úprav kanceláří. S některými zástupci koalice nacházíme společnou řeč a tak podáváme návrh, aby 13 mil. zamířilo na budování nových dětských hřišť a sportovišť. Bohužel ani tento návrh nebyl vedením radnice podpořen a peníze tak zůstaly v rozpočtu pro účel navržený hnutím Žít Brno.  

Koalice změny na Brno-střed=nejvíce placených politiků za 24 let a výše odměn překračující zákon

Celkem 8 plně uvolněných a placených koaličních politiků včera doplnili dva, které koalice nazvala neuvolněnými (neboli nemusí být v úřadu a pracovat pro radnici), ale schválila jim odměnu, blížící se platu těch uvolněných. Zvláštní postup. Výše této odměny je  navíc v rozporu se zákonem. Příloha č. 1 Nařízení vlády č.37/2003 Sb. sice stanoví maximální odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva, vedení radnice ale prosadilo odměny nad rámec této právní normy. S odůvodněním, že tak zastupitelstvo rozhodnout může. Žít Brno se tak dle všeho dopustilo dalšího porušení zákona, tentokrát vědomě a navzdory tomu, že opozice na toto porušení všechny zastupitele upozornila.

Zelení proti zeleni

Petice za rozšíření parku v minulém roce. Iniciátorem sdružení Zelená pro Kraví horu s podporou Občanského sdružení Masarykova čtvrť. Za vším stál ekologický aktivista, předseda zmíněného sdružení a nyní zastupitel za Zelené a člen koalice na Brno-střed Michal Závodský. Nejen ten, ale i další zelení politici, včetně těch z Žít Brna, včera neschválili první krok majetkoprávní přípravy pro rozšíření parku v jedné z možných lokalit Kraví hory. Město nyní mohlo získat tamní garáže k pozemkům, které už má a postupně tyto garáže nahradit parkem. Nestalo se tak. A to i přes to, že městská část pro rozšíření parku na Kraví hoře disponuje penězi, které letos vybojovala z města.

Zastupitelka Tuřan i nadále v placené funkci na Brně-střed

Zdánlivě malicherná záležitost, uznávám. Nic proti paní Kašpaříkové, ale logiku to nemá. Stejně jako by dle mého obyvatel či dokonce zastupitel Prahy či Ústí nad Labem neměl rozhodovat o dění a rozpočtu Brna, neměla by obyvatelka a zastupitelka jiné městské části rozhodovat o dění a rozpočtu Brna-střed. Kdybych já v minulosti prosadil, aby se placeným politikem na Brno-střed stal můj stranický kolega, zastupitel jiné městské části, jistě by se dostavila kritika, že mu poskytuji trafiku, když ho v jeho vlastní městské části nezvolili do tamního vedení. Holt, dnes platí jiná měřítka. Návrh na odvolání této dámy, která mimochodem navrhla onen přesun 13 mil. ze sportu na kanceláře, podpořili i někteří zástupci koalice. Tři hlasy k odvolání k chyběly.  

Baví mě dávat věcem a místům smysl. A dělat Brno spolu s Vámi příjemnějším.

Mgr. Libor Šťástka 

občan a zastupitel města Brna a MČ Brno-střed