22. 01. 2015

Žít Brno se chystá zrušit Informační centrum Brna-střed. Potají a bez zastupitelstva.

Infocentrum radnice Brno-střed bylo otevřeno na konci června minulého roku v bývalém Domě potravin na Zelném trhu. I přes rekonstrukci náměstí, které je zatím jedním velkým staveništěm, jej do vánočních svátků navštívilo a jeho služby využilo přes 8.000 lidí. Radnice Brna-střed díky němu byla možná jediným úřadem v České republice, který měl pro občany otevřeno i o víkendu. Také otevírací doba v průběhu pracovního týdne byla nadstandardní – od 7 hodin ráno do večerní 19 hodiny. Nebylo pouze klasickým informačním centrem pro turisty, naopak, primárně bylo zaměřeno na občany městské části a obyvatele Brna. Ti zde mohli obdržet potřebné informace, pořídit výpisy z veřejných rejstříků, či přebalit své dítě v jediné pobočce Family Pointu v Brně, která měla otevřeno 7 dní v týdnu.

 

To vše má nyní skončit. Radnice Brna-střed pod vedením Žít Brna, které šlo do voleb s programem zaměřeným na otevřenost, poskytování informací a nabízení komfortních služeb občanům, plánuje na Radě městské části konané 26. ledna, rozhodnout o jeho zrušení.

Tento záměr je však dosud zahalen tajemstvím a je velmi nestandardní z následujících důvodů:

O zrušení IC ještě žádný orgán nerozhodl, přitom v návrhu únorového radničního Zpravodaje městské části, o jehož podobě má redakční rada rozhodnout v pátek 23. ledna, je již informativní článek o provedeném zrušení infocentra. Skutečným autorem článku (podepsaný tiskový mluvčí jím není) je tak předjímáno něco, co ještě neproběhlo.

I pokud by vedení Brna-střed o zrušení uvažovalo, mělo by tento záměr předložit k projednání Zastupitelstvu, to nejbližší se koná až 18. února. Zastupitelstvo MČ Brna-střed totiž celkové oživení bývalého Domu potravin projednávalo na několika zasedáních v první polovině minulého roku. Návrh oživení domu byl zpracován týmem studentů, projednáván pracovní skupinou složenou ze všech zastupitelských klubů (tedy i opozičních) a v zastupitelstvu také, takřka jednomyslně nakonec schválen. To tak rozhodlo o budoucí podobě objektu, ve kterém kromě Infocentra radnice měla vzniknout krytá městská tržnice v 1. patře, bistro zdravé výživy s dětským koutkem a kavárna „Pod obrazy“ v přízemí a interaktivní model centra města ve 2. patře. Po řádném a dlouho trvajícím výběrovém řízení byly k tomuto účelu také schváleny smlouvy s vybranými uchazeči. Opět napříč tehdejším politickým spektrem v zastupitelstvu.

Důvody, pro které se Žít Brno informační centrum chystá uzavřít, nejsou pravdivé. Jsou-li jimi uváděná nízká návštěvnost, pak s tím nekoresponduje celkový počet návštěvníků za prvních šest měsíců, tedy zhruba 8.000 klientů. A to v době, kdy byl provoz infocentra dotčen probíhající rekonstrukcí Zelného trhu. Lze očekávat, že po otevření opraveného náměstí a zprovoznění celého objektu k zamýšlenému účelu, by počet návštěvníků ještě výrazně stoupl. Jsou-li druhým uváděným důvodem nepřiměřené náklady na provoz infocentra, pak v přepočtu na 1 klienta činí 95,-Kč, což jako nepřiměřený náklad nepůsobí. Od počátku bylo samozřejmě jasné, že náklady s touto radnicí poskytovanou službou budou spojeny. Je zřejmé, že i jiné služby úřadu, jako agenda matriky apod., jsou také náklady zatíženy a uvažovat o jejich zrušení je nemyslitelné.

Zrušením Informačního centra přestane radnice Brno-střed poskytovat své služby ve stávající kvalitě a rozsahu. Navíc náklady, které byly spojené s jeho vybudováním, budou zmařeny a městské části tak logicky vznikne škoda. I kdyby vedení rozhodlo o přemístění jednotlivých služeb do jiných prostor, vzniknou navíc náklady další, což celkově rozpočet městské části ještě více zatíží.

Infocentrum Brna-střed se ihned po svém otevření setkalo s velkým zájmem ze strany příspěvkových organizací města a dalších institucí v oblasti kulturních a volnočasových aktivit, které zde mohly prezentovat svou činnost a program. Mělo také podporu od Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, které provozuje síť tzv. Family Pointů. Podařilo se totiž otevřít pobočku Family Pointu s nejdelší provozní dobou v Brně, otevřenou i o víkendu.

Služby v současném Informačním centru v žádném případě nemůže po jeho zrušení nahradit Turistické informační centrum města Brna, které je primárně orientováno na turisty, nikoli na občany Brna a řešení jejich životních situací.

Zrušení Informačního centra MČ Brno-střed je také v zásadním rozporu s volebními programy všech stran současné koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Strany Zelených. A také s oficiální koaliční smlouvou všech stran, která mimo jiné deklaruje následující:

„Zprovozníme nízkoprahové informační a servisní centrum. Jeho pracovníci budou nápomocni občanům ve všech činnostech. Budou schopni je propojit s příslušnými odbornými pracovníky Úřadu městské části nebo představiteli samosprávy. Zrevidujeme úřední hodiny tak, aby lépe vyhovovaly potřebám občanů.“

Z uvedeného plyne, že koalice na tento svůj programový bod buď rezignovala, nebo ho za každou cenu hodlá naplnit, i když už dnes takové centrum úspěšně funguje. Zrušení stávajícího a budování nového informačního centra však znamená vynaložení zbytečných finančních prostředků.

Záměr zrušení významného informačního bodu radnice Brno-střed v samém centru Brna je nezodpovědným a nekompetentním krokem nového vedení, který poškodí jak samotnou městskou část, tak tisíce občanů i návštěvníků využívající jeho služby.

Nezbývá než věřit, že koalice tento záměr transparentně předloží k diskusi zastupitelům ještě před tím, než neuváženě učiní jakýkoli sporný krok.

Baví mě dávat věcem a místům smysl. A dělat Brno spolu s Vámi příjemnějším.

Mgr. Libor Šťástka 

občan a zastupitel města Brna a MČ Brno-střed