19. 02. 2015

Opozice na Brně-střed: Bartík ven

Stává se již tradicí, že každé Zastupitelstvo MČ Brno-střed v novém volebním období skončí porušením zákona, nebo nezákonný přešlap napravuje.  Na ustavujícím v rozporu se zákonem o obcích nové vedení neschválilo ověřovatele zápisu, na prosincovém naopak schválilo odměny dvěma koaličním zastupitelům nad rámec zákona a na včerejším, po výzvě Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy, nezákonný stav narovnávalo. Otevřená koalice pod vedením Žít Brno navíc včera zablokovala přijetí několika bodů, které má sama ve svém programu a došlo také na vystoupení bývalého, již propuštěného zaměstnance úřadu, který popsal aktuální dění na radnici a objasnil pravé důvody zrušení Informačního centra.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva i přes upozornění opozice schválila radniční koalice odměny dvěma neuvolněným zastupitelům nad rámec zákona. Porušení příslušné právní normy konstatovalo i Ministerstvo vnitra a obrátilo se s podnětem na sjednání nápravy i na Magistrát města Brna jako nadřízený orgán radnici Brna-střed. Včerejší zastupitelstvo Brna-střed původní usnesení revokovalo a odměny tak budou vypláceny v souladu se zákonem. Radnice největší městské části tak díky opozičním stranám, které na problém upozornily, nepřijde ročně o zhruba 550 tis. Kč, za volební období 2014-2018 tedy o 2,2 mil. Kč, které by byly zbytečně a nezákonně utraceny.

Koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Strany Zelených také včera dala další facku navenek proklamované snaze o otevřenost radnice a vstřícný přístup k občanům. Nepodpořila totiž návrh opozičních stran, aby byly na každém zasedání zastupitelstva zařazeny dva pravidelné body – jeden, který by umožňoval poskytovat informace o dění na úřadě a práci vedení radnice zastupitelům ale i občanům a druhý, který je již několik let součástí programu Zastupitelstva města Brna a poskytuje v pevně stanoveném čase na každém zastupitelstvu prostor pro vystoupení občanů s jejich dotazy. Oba body koalice odmítla a to včetně radního Brna-střed a náměstka primátora Matěje Hollana a zastupitele Brna-střed a náměstka primátora Martina Andera.

V závěru zastupitelstva vystoupil k aktuálnímu dění na úřadě bývalý zaměstnanec, který byl na konci ledna novým vedením vyhozen. Mgr. Pavel Hanák, jako vedoucí zrušeného Informačního centra městské části popsal skutečné důvody, které k uzavření infocentra vedly a poukázal na nepravdivost údajů a informací, které se v této souvislosti objevily na webu radnice a stránkách politického hnutí Žít Brno. Ohradil se také proti tomu, že by tyto nepravdivé údaje poskytl on, z čehož ho politici z hnutí Žít Brno v lednu obvinili. Navíc popsal způsob komunikace nového vedení se zaměstnanci a aktuální atmosféru na úřadě. 

Opozice tak na včerejším zasedání zastupitelstva, vzhledem k výše uvedenému, vyzvala uvolněného člena vedení pro právo, legislativu, otevřenost a transparentnost radnice Svatopluka Bartíka, aby vyvodit osobní zodpovědnost.

V době, kdy se hovoří o nahrazování politiků odborníky, zastává totiž funkci uvolněného a placeného odborníka pro právní záležitosti úřadu člověk, jehož nejvyšší dosažené vzdělání je to základní. Svatopluk Bartík s měsíčním platem takřka 50 tis. Kč navíc sám přiznává, že komise legislativní a organizační, které předsedá, nemá náplň práce.

Zatím se od voleb, tedy za tři měsíce, sešla Bartíkem vedená komise pouze jednou a to až 11.2.2015 a na programu měla jeden jediný relevantní bod - změnu zřizovací listiny ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p. o. Nestanovila si také harmonogram zasedání, jak to u ostatních komisí Rady MČ Brno-střed, ale i Rady města Brna bývá obvyklé. Přitom v minulém volebním období, kdy jejím předsedou byl člověk s právním vzděláním i praxí, se scházela pravidelně a projednává důležité organizační a právní záležitosti související s chodem samosprávy i úřadu. V současnosti jsou podobné materiály rovnou předkládány do Rady MČ Brno-střed (změny Organizačního řádu radnice, organizační změny či např. zrušení Informačního centra MČBS apod.) a Bartíkova komise je neprojednává.

Projednání jediného bodu za uplynulé čtvrtletí na této komisi tak radnici MČ Brno-střed přišlo na bezmála 150.000,- Kč (tři měsíční platy uvolněného Svatopluka Bartíka), což považujeme za nehospodárné vynakládání peněz z rozpočtu městské části.

Svatopluk Bartík by měl zvážit, zda je se svým vzděláním a zkušenostmi schopen uvolněnou funkci pro právo a legislativu zastávat. Koneckonců, sám na svém facebookovém profilu v reakci na případ bývalé starostky Brna-střed, Dagmar Hrubé, uvádí: „ona se skutečně hlavně provinila tím, jak tady výše jiní glosují, že byla naprosto blbá, ale když někdo nedokáže rozlišit mezi tím, k čemu ho rada skutečně zmocnila a mezi tím, k čemu ji ponouká zkorumpovaný tajemník, tak tu práci prostě nemá dělat. Ten rozdíl je naprosto zřetelný. A když někdo absolutně nedokáže pochopit ty nejzákladnější principy vládnutí a přijmutí odpovědnosti z pozice statutára, tak to prostě nemá dělat.“

Měl by tedy, dle svých vlastních slov, za opakovaná porušování právních předpisů současným vedením Brna-střed, jakož i za přijetí řady dalších nekompetentních rozhodnutí, přijmout zodpovědnost a z funkce uvolněného radního pro právo a legislativu MČ Brno-střed odstoupit.

Baví mě dávat věcem a místům smysl. A dělat Brno spolu s Vámi příjemnějším.

Mgr. Libor Šťástka 

občan a zastupitel města Brna a MČ Brno-střed