Brněnský Metropolitan

29. 06. 2013

Pomozme lidem v nouzi

Pomozme lidem v nouzi

Rada města Brna schválila konání veřejné sbírky na pomoc oblastem, které nedávno zasáhla ničivá povodeň. Prostřednictvím transparentního účtu by zaplaveným měli pomoci jak politici, tak veřejnost.

01. 02. 2013

Brňané by měli být zvýhodněni

Brňané by měli být zvýhodněni

Město Brno a jeho městské části dostávají prostřednictvím takzvaného rozpočtového určení daní určité finanční prostředky – ty jsou z principu určeny k tomu, aby se za ně poskytovaly veřejné služby lidem žijícím v Brně, přesněji lidem, kteří tu mají trvalé bydliště.

Baví mě dávat věcem a místům smysl. A dělat Brno spolu s Vámi příjemnějším.

Mgr. Libor Šťástka 

občan a zastupitel města Brna a MČ Brno-střed